: 162147
Ważne informacje:
Ostatnie komunikaty zamieszczone na stronie KPP Wołów...
kraj
25.11.2015 r.

Kampania „16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet”

Każdego roku w dniu 25 listopada rozpoczyna się kampania: „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”, którą zainicjowała w 1991 roku organizacja Women's Global Leadership Institute przy Uniwersytecie Rutgers w dniu oficjalnie uznanym przez ONZ Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet dla upamiętnienia zabójstwa sióstr Patrii, Minervy i Marii Teresy Mirabal w czasach dyktatury Rafaela Trujillo w Republice Dominikany. Kampania odbywa się pomiędzy 25 listopada ogłoszonym jako Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, czyli Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Wybór tych dat ma na celu podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.

więcej »»
Wołów
13.11.2015 r.

Dozór policyjny, to środek zapobiegawczy, jaki zastosował sąd wobec mężczyzny zatrzymanego przez policjantów.

Dozór policyjny, to środek zapobiegawczy, jaki zastosował sąd wobec mężczyzny zatrzymanego przez policjantów, a podejrzanego o spowodowanie wypadku na drodze wojewódzkiej 340 w pobliżu miejscowości Małowice w wyniku, którego 41-letni mężczyzna jadący rowerem na wskutek odniesionych obrażeń zmarł.

więcej »»
Wołów
13.11.2015 r.

Podejrzewany o spowodowanie wypadku drogowego w policyjnym areszcie.

Policjanci zatrzymali podejrzewanego o spowodowanie wypadku drogowego na drodze W – 340 pomiędzy Wołowem a Ścinawą, do którego doszło w dniu 31 października 2015r.

więcej »»
kraj
08.11.2015 r.

Ruszył projekt dolnośląskiej Policji pn. "Dolnośląska platforma wymiany informacji o bezpieczeństwie i porządku publicznym"

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ruszyła z projektem pn. „Dolnośląska platforma wymiany informacji o bezpieczeństwie i porządku publicznym”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Celem projektu jest zapewnienie obywatelom powszechnego dostępu do informacji o bezpieczeństwie i porządku publicznym na terenie Dolnego Śląska, poprzez możliwość korzystania z nowoczesnych i bezpiecznych technik wzajemnej komunikacji społeczeństwa z Policją.

więcej »»
powiat
08.11.2015 r.

Pierwszy etap konkursu wiedzy o Policji zrealizowany.

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wołowie prowadzą cykl spotkań z młodzieżą z Hufca Pracy w Wołowie i Brzegu Dolnym, w ramach przygotowania do turnieju "Razem Bezpiecznie".


więcej »»

Aktualne komunikaty > > >

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu