Ta strona używa plików cookie!
close

Struktura organizacyjna

Data dodania: 25 listopada 2015 r.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA POLICJI

Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Wołowie. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Komendy:

 

Struktura organizacyjna Komendy

1. Kierownictwo Komendy stanowią:
a) Komendant;
b) I Zastępca Komendanta,

2. W skład Komendy wchodzą następujące komórki organizacyjne:


1) Wydział Kryminalny :
a) Zespół Dochodzeniowo-Śledczy,
b) Zespół Operacyjno - Rozpoznawczy,
c) Zespół do walki z Przestępczością Gospodarczą;

d) Zespół Techniki Kryminalistycznej;
e) Zespół do spraw Statystyki Przestępczością;


2) Wydział Prewencji:
a) Zespół Patrolowo – Interwencyjny,
b) Zespół Dyżurnych,
c) Zespół Dzielnicowych,
d) Zespół Wykroczeń i Prewencji Kryminalnej,

3) Ogniwo Ruchu Drogowego,

 

4) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo – Informacyjnych,

 

5) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kadr i Szkoleń,

 

6) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Teleinformatyki,

 

7) Zespół do spraw Informacji Niejawnych,

a) Kancelaria Tajna,

 

8) Zespół Wspomagający,

 

9) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 

Komisariat Policji w Brzegu Dolnym:

 


1. Kierownictwo Komisariatu stanowią:
a) Komendant;
b) Zastępca Komendanta,


2. W skład Komisariatu wchodzą następujące komórki organizacyjne:


1) Wydział Kryminalny :
a) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kryminalnych,

 

2) Wydział Prewencji:
a) Zespół Patrolowo – Interwencyjny,
b) Zespół Dyżurnych,
c) Zespół Dzielnicowych,

 

3) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Nieletnich i Patologi,

 

4) Zespół Wspomagający,