Ta strona używa plików cookie!
close

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Komendzie Powiatowej Policji w Wołowie

Data dodania: 19 listopada 2015 r.

Komendant Powiatowy Policji w Wołowie lub jego zastępca przyjmuje interesantów odnośnie skarg i wniosków dotyczących działalności podległych policjantów i pracowników policji, w każdy wtorek w godz. od 15.00 do 17.00.

PRZYJĘCIE NASTĘPUJE TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SPOTKANIA!!!

 

UMÓWIĆ NA SPOTKANIE MOŻNA SIĘ OSOBIŚCIE W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W WOŁOWIE

LUB TELEFONICZNIE POD NR TEL. 71 3805214
 

Skargi i wnioski w Komendzie Powiatowej Policji w Wołowie można złożyć:

 

1. Osobiście lub pisemnie pod adresem:

Komenda Powiatowa Policji w Wołowie

ul. Piłsudskiego 23

56-100 Wołów

2. Faxem – numer (+48)713805242,

3. Pocztą internetową na adres e-mailowy : e-mail

 

 

 

Skargi załatwiane są w terminie określonym przez kodeks postępowania administracyjnego (art. 237 kpa).

 

Osoba wnosząca skargę jest każdorazowo pisemnie informowana o sposobie załatwienia sprawy. Takie zawiadomienie zawiera oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi będzie zawierać także uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

 

ART. 225 §1 KPA

 

nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku,

jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych

 

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym, ochronie nie podlega osoba, która poprzez złożenie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób., dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje".

J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813

 

 

Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich na adres:

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77

00-090 Warszawa

 

oraz do Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu (dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego) na adres:

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu

ul. Wierzbowa 5

50-056 Wrocław