]]>
Ta strona używa plików cookie!
close

Komitet Fundatorów Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Wołowie

W Starostwie Powiatowym w Wołowie powołano Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Wołowie. Wcześniej, na ręce Starosty Wołowskiego wpłynął wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Wołowie - mł insp. Krzysztofa Olejarnika o ufundowanie przez społeczeństwo powiatu wołowskiego sztandaru dla Komendy. Sztandar, jako historyczny symbol walki, honoru i męstwa a także wierności uniwersalnym wartościom i poszanowania tradycji będzie dla wołowskich funkcjonariuszy uhonorowaniem służby oraz symbolem społecznego uznania dla codziennej, wytrwałej pracy na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zarząd Powiatu Wołowskiego, pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta i upoważnił Starostę Macieja Nejmana do powołania Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru, w celu pozyskania środków na wykonanie sztandaru, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych, a także zorganizowania uroczystości jego wręczenia. Za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu został złożony wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych o nadanie sztandaru Komendzie. Utworzono specjalne konto na wpłaty i wystąpiono o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie pieniężnej zbiórki publicznej na terenie województwa dolnośląskiego. Wszelkich wpłat na zakup sztandaru i organizację uroczystości jego wręczenia w dniu 23 września 2016r. można dokonywać na konto: Komitet Społeczny Fundatorów Sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Wołowie 38109024600000000132095765 prowadzony w Banku Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu Wszystkich Darczyńców chcemy uhonorować specjalnym podziękowaniem podczas oficjalnych uroczystości oraz informacją o wsparciu finansowym i organizacyjnym, w mediach i folderach okolicznościowych, wydanych z tej okazji. Wyrażamy nadzieję, że dzięki pomocy wielu osób i instytucji, inicjatywa nasza zostanie uwieńczona sukcesem. Oficer Prasowy KPP w Wołowie asp.szt. Piotr Lewucha

Zobacz dalej

Wskaźnik poczucia bezpieczeństwa Polaków
Uważajmy na oszustów – nie dawajmy pieniędzy osobom, których nie znamy
NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI!
„POSTAW NA ODBLASK” – POLICJANCI ROZDAWALI ODBLASKI
Komitet Fundatorów Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Wołowie

Aktualności

1 2 3 4 5 6